Bli medlem i Move About

Førerkort

For å kunne leie bil, trenger vi en bekreftelse på at du har gyldig førerkort.

Du kan ettersende en kopi av førerkortet til følgende adresse:

Move About AS
Postboks 2510 Solli
0202 Oslo
Norway

org. nr. 991905421

Når gyldig førerkort er bekreftet vil ditt medlemskap bli aktivert og du vil kunne bestille bil.

Avtalevilkår

Kort om betingelser

Krav til Kunden:

 • Kunden må være ansatt i Statkraft, over 18 år, ha et gyldig førerkort i Norge (klasse B), og akseptere betingelsene i Avtalen.

Move About sitt ansvar

 • Move About plikter å sørge for at reservert bil står klar til avhenting for Kunden til avtalt tid og på avtalt sted. Kjøretøyet skal være i teknisk god og forskriftsmessig stand og være utstyrt med tilstrekkelig strøm på batteriet til brukers beregnede kjørelengde.

Bruk av bilen:

 • Utleiebilen må kun kjøres av Kunden som utførte bestillingen.
 • Du henter og leverer bilen på samme stasjon og til avtalt tid.
 • Du skal undersøke bilen for synlige skader eller mangler før bilen kjøres ut fra utleiestasjonen.
 • Du skal behandle bilen varsomt, og ikke påføre skader. Bilen skal leveres tilbake i samme stand som ved avhenting. Røyking og dyr er ikke tillatt i bilen.
 • Du skal ikke kjøre under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter.

Ditt ansvar:

 • Ved skade i arbeidsrelatert reise vil egenandel belastes den ansattes divisjonstilhørighet. Egenandel ved privatbruk betaler du selv.
 • Du er selv ansvarlig for å betale fartsbøter, parkeringsgebyr og tilsvarende gebyrer.
 • Alle skader, tekniske feil eller uhell meldes til Move About.
 • Du skal alltid utfylle fullstendig skademelding og ikke etterlate bilen uten korrekte sikkerhetsforanstaltninger

Personopplysninger:

 • Personopplysninger som innhentes benyttes til det formål å kunne tilby bildeling og behandles konfidensielt.
 • GPS-posisjonering brukes for å lokalisere biler som ikke er returnert etter endt leieperiode, stjålet eller på annen måte er forsvunnet, eller i forbindelse med Statkraft og Move Abouts bedriftsinterne behov for statistikker på tilbakelagt kjørelengde, utleiefrekvens for bilene og lignende.  Posisjonsdata lagres ikke.